rekonštrukcia
rekonštrukcia kúpeľne

Prečo rekonštrukcia?

Staré bytové jadrá sú v dnešnej dobe z estetického a úžitkového hľadiska nevyhovujúce. V starom bytovom jadre nie je možné urobiť funkčné obklady, viesť nové rozvody vody alebo elektriny. V tomto prípade nie je možné dodržať bezpečnostné a hygienické predpisy.

Kontakt

Vážení zákazníci,obchodní partneri, dovoľujeme si Vás informovať o dôležitej zmene v našich kontaktných údajoch. Dňa 8.marca 2014 spoločnosť zmenila svoje sídlo.
Prosíme Vás, aby ste vo Vašej korešpondencii uvádzali našu novú dole uvedenú adresu. V súvislosti so zmenou sídla spoločnosti nedochádza k žiadnym majetkovým zmenám, ani k zmene ostatných identifikačných údajov spoločnosti (IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, číslo účtu, e-maily, telefónne čísla), tie ostávajú nezmenené. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami. V prípade otázok či nejasností nás môžete kontaktovať na gono@gono.sk

Naša nová adresa:

GL Servis,s.r.o.
Beckovská Vieska 111
916 31 Kočovce
Slovenská republika

S úctou Ľubor Gono.

e-mail: gono@gono.sk

7