rekonštrukcia
rekonštrukcia kúpeľne

O firme

Firma vznikla v roku 2000. Máme skúsenosti s výstavbou budov ako aj s rekonštrukciou objektov.

Za obdobie pôsobenia sme si vytvorili skupinu odborníkov v odvetviach blízkých stavebníctvu s ktorými sme schopní vytvoriť nové, alebo zrekonštruovať staršie objekty na požadovanej technickej úrovni a kvalite.

Snažíme sa o komplexné riešenie požiadaviek zákazníka, zabezpečenie projektovej dokumentácie, stavebného povolenia, zabezpečenie vhodného materiálu, až po samotnú realizáciu.

Prečo si nás vybrali?

Dodržanie ceny
Nenavyšujeme cenu práce v priebehu vašej realizácie, ak sa nevyskytnú závažné príčiny, alebo zmeny od investora. Všetky rozhodnutia rokujeme s investorom.

Profesionálna práca
Pri realizácii si dávame záležať na pedantnú prácu s profesionálnym výsledkom.

Moderný prístup
Niektoré pracovné postupy sú už dávno prekonané a pracuje sa s novými prostriedkami a postupmi. Naša firma používa novú techniku, zariadenia a pracovné materiály.

Odbornosť
Naši pracovníci majú odborné a praktické skúsenosti, prešli školeniami a certifikačnými skúškami.

Dodržanie termínov
Pri určený termínu ukončenia zákazky maximálne dodržiavame tento termín k spokojnosti investora.