rekonštrukcia
rekonštrukcia kúpeľne

Rozsah služieb

- predrealizačná legislatíva (stav. povolenia, odvoz...)
- projektová činnosť v stavebníctve
- dodávateľská činnosť
- komplexná realizácia
- poskytovanie poradenskej činnosti
- záručný a pozáručný servis

Poradenstvo

- výber vhodných materiálov obkladov, dlažby
- výber sanitárnej techniky a zariadení
- výber vhodného moderného osvetlenia
- kúpeľňový nábytok a doplnky

Prečo si nás vybrali?

Dodržanie ceny
Nenavyšujeme cenu práce v priebehu vašej realizácie, ak sa nevyskytnú závažné príčiny, alebo zmeny od investora. Všetky rozhodnutia rokujeme s investorom.

Profesionálna práca
Pri realizácii si dávame záležať na pedantnú prácu s profesionálnym výsledkom.

Moderný prístup
Niektoré pracovné postupy sú už dávno prekonané a pracuje sa s novými prostriedkami a postupmi. Naša firma používa novú techniku, zariadenia a pracovné materiály.

Odbornosť
Naši pracovníci majú odborné a praktické skúsenosti, prešli školeniami a certifikačnými skúškami.

Dodržanie termínov
Pri určený termínu ukončenia zákazky maximálne dodržiavame tento termín k spokojnosti investora.