rekonštrukcia
rekonštrukcia kúpeľne

Referencie

- SCHMOLZ+BICKENBACH Slovakia s.r.o. Trenčianske Stankovce

- Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan Opatovce

- Frigolog s.r.o. Nové Mesto n.V.

- Zariadenie opatrovateľskej služby Považany

- Zariadenie opatrovateľskej služby Kočovce

- Materská škola Kočovce

- Materská škola Považany

- Materská škola Kálnica

- Spoločenský klub Beck.Vieska

- Frimmco s.r.o. Nové Mesto n.V.

- Jovatech s.r.o. Nové Mesto n.V.

- Ján Skovajsa - KLIMAT, Beckov